Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page! 

Gwaith Cartref

Trefnir ymweliadau yn ymwneud â’r themâu tymhorol. Bydd yr athrawon dosbarth yn ymchwilio i ymwelidadau pwrpasol fydd yn cyfoethogi dysgu ac addysg effeithiol. Gwahoddir siaradwyr/wragedd gwadd i annerch y plant yn yr ysgol.


Trip i Lerpwl


Gan ein bod wedi bod yn dysgu am y 60au a'r Ail Ryfel Byd aeth blwyddyn 4,5 a 6 ar ymweliad â Lerpwl ar eu taith diwedd tymor. Yno cawsant daith o amgylch y ddinas yn dysgu am ei hanes, mynd o amgylch Amgueddfa'r Beatles a chrwydro Dociau Albert.


Ymweliadau Chwaraeon a Champau'r Ddraig Clwb Garddio Adran yr Urdd Clwb Celf Cefnogi Elusennau Mentergarwch

Fel rhan o'r dasg Ddylunio a Thechnoleg aethom i ymweld â gweithdy Eleanor's Attic i weld sut mae'n dylunio a chreu ei bagiau.

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

Ysgol Brithdir a Ieuan Gwynedd ar eu trip i Goed y Brenin, i arsylwi cwympo coed.