Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page! 

Gwaith Cartref

Mae'r Urdd yn fudiad cyffrous i blant a phobl ifanc trwy Gymru. Mae disgyblion yr ysgol yn ymuno âg Adran Bentref Rhydymain ac fe all aelodau gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau a chystadlaethau.

Fe allwch wneud y canlynol:

Eisteddfod

Yn ystod tymor y gwanwyn, fe fydd cyfle i'r plant gystadlu yn y cystadlaethau llwyfan a'r cystadlaethau celf a chrefft.

Cystadlaethau chwaraeon


Mae amrywiaeth o gystadlaethau chwaraeon drwy gydol y flwyddyn ar gyfer aelodau'r Urdd.

Glan Llyn

Mae yna gyfle i ddisgyblion blwyddyn 5 & 6 deithio i Wersyll Glan Llyn ger y Bala, sef canolfan sy'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, am benwythnos hwyliog o weithgareddau. Dyma gyfle gwych i'r plant gwrdd â disgyblion eraill o ysgolion cyfagos ac i gymryd rhan mewn nifer o sialensau awyr agored cyffrous.


Gwefan yr Urdd

Ymweliadau Chwaraeon a Champau'r Ddraig Clwb Garddio Adran yr Urdd Clwb Celf Cefnogi Elusennau Mentergarwch

Lluniau:


Creu baner ar gyfer cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Meirionnydd 2014 yn Blaenau Ffestiniog.


Daeth baner yr adran yn 3ydd o holl adrannau pentref ac ysgolion Meirionnydd.

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs