Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page!
Mrs Elin Jones-Evans
Pennaeth
Mrs Heulwen Rowlands
Athrawes Cyfnod Sylfaen
Miss Glesni Evans
Athrawes CA2
Mrs Nia Roberts
Athrawes CA2 a'r Cyfnod Sylfaen
Miss Jonnet Jones
Cymhorthydd un i un
Miss Ceri Evans
Cymhorthydd un i un
Mrs Mandy Jones
Cogyddes
Mrs Gwenan Richards
Gofalwraig
Miss Jonnet Jones
Uwchgymhorthydd Clwb Brecwast
Miss Kelly Little
Cogyddes Clwb Brecwast

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017       Website designed and maintained by H G Web Designs

Mae staff yr ysgol i gyd yn gweithio i sicrhau bod y disgyblion yn gallu cael y profiadau gorau posibl yn eu bywyd ysgol. Ceir yma restr o'r staff sy'n llunio ein tîm cyfeillgar yn Ysgol Ieuan Gwynedd.


Staff Llywodraethwyr Cyfeillion yr Ysgol Gofal Bugeiliol Gwerthoedd Gwaith Cartref