Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page! 

Gwaith Cartref

Athletau dan do

Gweithdy barddoniaeth hefo Eurig Salisbury

(bardd plant Cymru 2011-13)

Pêl droed mis Ebrill

Tim Criced

Ymweliad ‘shelter box’

Tesni, Ieuan, Jack ac Erin fu'n cwblhau Sialens Ddarllen Haf Llyfrgelloedd Gwynedd.

Ennillodd Lowri Brown y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth llawysgrifen Clwb Rotari Mawddach ar gyfer disgyblion blwyddyn 3 a 4.  

Ysgol Brithdir a Ieuan Gwynedd ar eu trip i Goed y Brenin, i arsylwi cwympo coed.

Blwyddyn 5 a 6 yn llwyddo yn lefel 1 cwrs beicio, oedd yn cael ei redeg gan yr heddwas.

Trip Ysgol i’r Hwylfan yn Gaernarfon

Tim Peldroed

Wythnos diwethaf daeth Sion Corn draw i’r ysgol! Nadolig Llawen i bawb yn Ysgol Ieuan Gwynedd.

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs