Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page!

Y Corff Llywodraethu

Aelodau
Swydd
Yn cynrychioli
Mrs Nia Wyn Jones
Cadeirydd
Cyfetholedig
Mr Elwyn Evans
Is-gadeirydd
Cyfetholedig
Mr Alwyn G. Owen
A.A.Ll
Mrs Olwen Jones
AAA/ ADY
A.A.Ll
Mrs Aranwen Manzini-Hughes
Amddiffyn Plant
Rhieni
Mr Robin Jones
Rhieni
Mr Mark Farrer
Cyngor Cymuned
Mr Aled M. V. Jones
Rhieni
Mrs Heulwen Rowlands
Athrawon

Bydd Llywodraethwyr yr ysgol yn llunio Adroddiad Blynyddol am eu gwaith yn y flwyddyn flaenorol ac yn trefnu cyfarfod arbennig yn ystod tymor yr Hydref neu’r Gwanwyn i'w drafod gyda holl rieni'r ysgol.


Gellir cysylltu a Cadeirydd y Corff Llywodraethu a Chynrychiolwyr y Rhieni trwy'r ysgol.


Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff Llywodraethwyr Cyfeillion yr Ysgol Gofal Bugeiliol Gwerthoedd Gwaith Cartref