Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page!

Gwyliau Ysgol 2014-15Tymor


Hydref 2014

1* Medi 2014 - 19 Rhagfyr 2014

Gwanwyn 2015

5 Ionawr 2015 - 27 Mawrth 2015

Haf 2015

13 Ebrill - 20 Gorffennaf 2015

* Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 2 Medi 2014Gwyliau


Hanner Tymor

27 Hydref 2014 - 31 Hydref 2014

Gwyliau Nadolig

22 Rhagfyr 2014 - 2 Ionawr 2015

Hanner Tymor

16 - 20 Chwefror 2015

Gwyliau Pasg

30 Mawrth 2015 - 10 Ebrill 2015

Calan Mai

4 Mai 2015

Hanner Tymor

25 - 29 Mai 2015

Gwyliau’r Haf

21 Gorffennaf - 31 Awst 2015

Bydd yr ysgolion yn ailagor i athrawon ddydd Mawrth, 1 Medi 2014,

ac i ddisgyblion ddydd Mercher, 2 Medi 2014.

Gwaith Cartref

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017       Website designed and maintained by H G Web Designs

Ffurflen Cais am Wyliau.