Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page! 

Gwaith Cartref

Bydd y Cyngor Ysgol yn dewis elusennau i'w cefnogi yn dymhorol.

Dyma'r elusennau gefnogwyd yn ystod 2012-13 a'r cyfanswm godwyd yn ystod ein gweithgareddau:


Ambiwlans Awyr - £82.93
Macmillan  - £177.40
Wear it Pink - £33.10
Plant mewn angen - £34
Diwrnod Trwynau Cochion - £93.05
Ty Gobaith - £50

Ymweliadau Chwaraeon a Champau'r Ddraig Clwb Garddio Adran yr Urdd Clwb Celf Cefnogi Elusennau Mentergarwch

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs