Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page!

Ffurflenni, PDF’s a dogfennau i'w lawrlwytho:


Gwybodaeth Profion

Pamffled Nyrsio Ysgol

Gwaith Cartref bwydlen-medi-2013-cym.pdf CytundebCartrefYsgol IG.pdf Archebu gwisg ysgol 2015.pdf cais am wyliau.pdf Llawlyfr 2013-14.pdf Adroddiad_arolygiad_Ysgol_Ieuan_Gwynedd_2013.pdf gwybodaeth disgyblion 2013.pdf

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs