Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page!

Dolenni defnyddiol:

Gwaith Cartref Darllen Rhifedd Themau

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

Cymorth i helpu eich plentyn i ddarllen adref.

PDF’s i'w lawrlwytho:


Rho Amser i Ddarllen ar

gyfer rhieni - 4-7 mlwydd oed


Rho Amser i Ddarllen ar

gyfer rhieni - 7-11 mlwydd oed


10 munud y dydd


Profion Darllen a Rhifedd