Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page!

Ysgol Gynradd: Ieuan Gwynedd, Rhydymain, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2AS


Ffôn: Rhydymain - 01341 450636


Ebost: elinjonesevans@gwynedd.gov.uk


Pennaeth: Mrs Elin Jones-Evans


Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mrs. Nia Jones  


Disgrifiad o’r Ysgol: Ysgol Gynradd Sirol (Babanod/Iau) yw'r ysgol hon.

                                   Mae'n ysgol ddyddiol, ddwyieithog, gyd-addysgol.


Oriau dysgu:

Meithrin - 10 yr wythnos


Babanod - 23.5 yr wythnos


Iau - 23.5 yr wythnos


Yr oriau dysgu ar gyfer y disgyblion oed meithrin yw 1.00y.h. - 3.30y.h. o Ddydd Mawrth i Ddydd Gwener.


Sesiwn y bore:  9.00y.b. - 12.00y.h.

Sesiwn y prynhawn: 1.00y.h. - 3.30y.h.


Y mae’r athrawon yn derbyn cyfrifoldeb am ddisgyblion ar dir yr ysgol o 8.40y.b. hyd at 3.40y.h. Dylai rhieni sydd yn dod i nôl eu plant o’r ysgol ar ddiwedd y prynhawn wneud pob ymdrech i fod yn brydlon.


Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

Gwaith Cartref