Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page!

Mae pob ysgol bellach i drefnu cyngor ysgol. Rôl y Cyngor ysgol yw i alluogi’r disgyblion i gyfrannu at drefniadaeth a strategaeth ddatblygol yr ysgol.


Y mae holl disgyblion CA2 a blwyddyn 2 yr ysgol hon yn aelodau o Gyngor yr ysgol. Cynhelir etholiadau yn flynyddol ym mis Medi i ddewis swyddogion h.y. Cadeirydd ac Ysgrifennydd ar gyfer y cyngor.


Mae Cyngor Ysgol Ieuan Gwynedd yn:


•  Rhoi cyfle i’r disgyblion roi barn ar beth sydd yn digwydd yn yr ysgol  

•  Rhoi cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn penderfyniadau am beth sydd yn digwydd yn yr ysgol.

•  Rhoi cyfle i’r disgyblion gyfrannu at wneud yr ysgol yn lle hapusach i bawb.

•  Creu gwell dealltwriaeth rhwng disgyblion ac athrawon ac aelodau eraill o staff.  


Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

Gwaith Cartref