Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page!

Mae cefnogaeth Cyfeillion yr Ysgol yn hanfodol i Ysgol Ieuan Gwynedd

Swyddogion Cyfeillion yr Ysgol

Cadeirydd: Mrs Aranwen Manzini-Hughes
Ysgrifennydd: Mrs Bethan Jones
Trysorydd: Mrs Ann Jones

Bu Cyfeillion yr Ysgol wrthi yn brysur yn codi arian i'r ysgol ar hyd y flwyddyn.

Dyma rai o'r gweithgareddau gafodd eu cynnal:

■  Ffair Nadolig
■  Barbeciw
■  Disco
■  Noson Cawl a Chân
■  Clwb 100

Mae'r holl arian a gasglwyd yn mynd tuag at nifer o adnoddau anghenrheidiol i'r ysgol. Dyma rai o'r adnoddau gyfrannodd ffrindiau'r ysgol tuag atynteleni:

■  Adnoddau ac offer iard
■  Cyfrannu at dripiau i Gaerdydd, Tan y Bwlch, Llandudno a Lerpwl
■  Llyfrau Cymraeg a Saesneg
■  Carped i'r Cyfnod Sylfaen
■  Adnoddau i'r gorlan chwarae
■  Cyfrifiaduron ac ipads

Staff Llywodraethwyr Cyfeillion yr Ysgol Gofal Bugeiliol Gwerthoedd

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso a Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Oriel Luniau Cyngor Ysgol Gwybodaeth Clwb Brecwast Gwyliau Dogfennau Cysylltu Gwaith Cartref