Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page! 

Gwaith Cartref Ymweliadau Chwaraeon a Champau'r Ddraig Clwb Garddio Adran yr Urdd Clwb Celf Cefnogi Elusennau Mentergarwch

Daw Mr a Mrs Williams i'n helpu i blannu ac edrych ar ôl gardd lysiau, pêrlysiau a blodau'r ysgol. Cawsom adnoddau gan Glwb Rotari Mawddach ar gyfer sefydlu'r ardd lysiau ac maent yn rhoi rhodd o blanhigion i'r ysgol yn flynyddol.

Rydym yn plannu hadau er mwyn tyfu blodau i'w gwerthu yn Nhymor yr Haf.

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs