Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page! 

Gwaith Cartref Ymweliadau Chwaraeon a Champau'r Ddraig Clwb Garddio Adran yr Urdd Clwb Celf Cefnogi Elusennau Mentergarwch

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

Disgyblion buddugol Celf yn Eisteddfod

Meirionnydd 2014 - Magi Non 3ydd

Disgyblion buddugol Celf yn Eisteddfod Meirionnydd 2014 -

Gwaith grwp Maria, Magi, Laura, Mari a Gweno 2il

Disgyblion buddugol Celf yn Eisteddfod

Meirionnydd 2014 - Lowri 3ydd

Disgyblion buddugol Celf yn Eisteddfod

Meirionnydd 2014 - Tesni ac Erin 3ydd