Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page! 

Gwaith Cartref

Mae Campau'r Ddraig yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd chwaraeon hwyliog a phleserus i blant 7-11.

Cynhelir clwb Campau'r Ddraig ar Ddydd Iau ar ôl ysgol tan 5 o'r gloch.

Ymweliadau Chwaraeon a Champau'r Ddraig Clwb Garddio Adran yr Urdd Clwb Celf Cefnogi Elusennau Mentergarwch

Tîmau pêl-droed yr ysgol sydd wedi bod yn cystadlu yn ddiweddar

Tîm pêlrwyd yr ysgol

Llysgenhadwyr Addysg Gorfforol yr Ysgol

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

Blwyddyn 5 a 6 yn llwyddo yn lefel 1 cwrs beicio, oedd yn cael ei redeg gan yr heddwas.

Tîm pêlrwyd yr ysgol yn nhwrnament Meirionnydd ar y 14eg o Hydref

Tîm Pêlrwyd yr Urdd, 2013

Tîm Gymnasteg yr Urdd, 2013